Joy Booster Sophie Cerny

Joy Booster

This class will be in English and translated to Slovenian & German

Ti si radost. Ali jo tudi živiš? Kaj pa, če si – tudi v tem času – dovolite ostati v svoji radosti? Kakšno darilo bi bili za svet, če bi pustili, da vaša radost ponovno zacveti? Kaj bi lahko spremenili s svojo radostjo?

Želite spet priti v svojo radost? Želite ponovno biti radost? Bi radi bili spet popolnoma prisotni s svojim življenjem, svojimi stvaritvami in s svojim veseljem navdušili svet za nekaj večjega?
V tej brezplačni spletni delavnici vas vabim, da odkrijete vse to, podelim orodja in nasvete za ustvarjanje te bombe radosti, kakršna v resnici ste!

Vaš klic po več radosti v življenju. Radost deluje!

Sophie Cerny je certificirana facilitatorka Access Consciousnessa (CF), ki izvaja delavnice po vsem svetu, da bi ljudi opolnomočila, da vedo, da vedo, in da bi ustvarili življenje, ki si ga resnično želijo. – Ustvarite svoje življenje, kot si ga resnično želite!

Datum in ura: 12. januar, 20.00 – 21.00
Brezplačni Zoom

Takoj, ko se prijavite, boste prejeli e-poštno sporočilo s povezavo na zoom . Zato bodite pozorni in pravilno vnesite svoje podatke v obrazec za registracijo. Če e-pošte ne prejmete takoj, preverite mapo z vsiljeno pošto.


You are joy. Do you live it too? What if you – even during this time – allow yourself to remain in your joy? What gift would you be for the world if you let your joy bloom again? What could you change with your joy?

Do you want to come into your joy again? Do you want to be joy again? Would you like to be totally present again with your life, your creations and inspire the world with your joy for something greater?

In this free online class, I invite you to discover all of this, share tools and tips to set off the joybomb that you truly are!

Your call for more joy in life. Joy works!

Sophie Cerny is a certified Access Consciousness Facilitator (CF) who does classes around the world to empower people to know that they know & to create the life they truly desire. – Create your life you truly desire!

Date and time: January 12th, 8:00 p.m. – 9:00 p.m.
Free zoom

As soon as you have signed up, you will receive an email with your zoom link. So please be careful and enter your details correctly in the registration form. If you don’t receive an email straight away, check your spam folder.


Du bist Freude. Lebst du sie auch? Was wäre, wenn du dir – selbst in dieser Zeit – erlaubst in deiner Freude zu bleiben? Welches Geschenk wärst du für die Welt, wenn du deine Freude wieder erblühen lässt? Was könntest du alles mit deiner Freude verändern?

Möchtest du wieder in deine Freude kommen? Möchtest du wieder die Freude sein? Möchtest du wieder total präsent sein mit deinem Leben, deinen Kreationen und die Welt mit deiner Freude inspirieren für etwas Größerem?

In diesem kostenlosen Online Kurs lade ich dich ein, all das zu entdecken, Werkzeuge und Tipps zu teilen, um die Freudenbombe zu zünden, die du wahrhaftig bist!

Dein Call für mehr Freude im Leben. Freude wirkt!

Sophie Cerny ist zertifizierte Access Consciousness Facilitatorin (CF), die überall auf der Welt Kurse hält, um Menschen zu ermächtigt, zu wissen, dass sie wissen & um das Leben zu kreieren, das sie sich wahrhaftig wünschen. – Create your life you truly desire!

Datum und Uhrzeit: 30. Dezember, 20:00 – 21:00 Uhr
Kostenloser Zoom

Sobald du dich angemeldet hast, erhältst du eine E-Mail mit deinem Zoom-Link. Bitte sei deshalb sorgfältig und trage deine korrekten Daten in das Anmeldeformular ein. Solltest du nicht gleich eine E-Mail erhältst, checke deinen Spam Ordner.


Datum

12. Januar 2022
Vorbei!

Uhrzeit

20:00 - 21:00

Mehr Info

Register now

Veranstaltungsort

ONLINE
KOSTENLOSER ZOOM
Register now